• en
 • fr
 • nl
 • Privacy Policy

  Uw privacy is van essentieel belang voor Transport Care NV . Deze Privacy Verklaring is van toepassing op:

  • Onze websites, hieronder allen gerefereerd als “Website”
  • De (commerciële) relatie tussen Transport Care NV en haar klanten, partners en prospecten.

  Deze Privacy Verklaring behandelt ondermeer de persoonsgegevens die Transport Care NV verzamelt, gebruikt en verwerkt naar aanleiding van de EU Verordening van 2016, oftewel GDPR (General Data Protection Regulation)

  Het bezoeken van de Website, het aanmaken van een account (demo-account of persoonlijke account) impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring van deze Privacy Verklaring, dit door middel van het uitwisselen van uw persoonsgegevens of opt-in.

  Persoonsgegevens die worden verwerkt

  Transport Care NV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw gebruikersnaam en paswoord
  • Uw BTW-nummer
  • Uw gebruik van de Website, het platform WACSOnline en daarna gekoppelde technologische ontwikkelingen (bv mobiele applicaties, …), waaronder maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, bezochte pagina’s.

  Daarnaast verzamelen wij ook automatisch anonieme gegevens met betrekking tot uw Website bezoek en gebruik van onze cloud-oplossingen. We zijn niet in staat u op basis van deze informatie te identificeren.

  Hoe we uw gegevens verzamelen

  Transport Care NV kan uw gegevens verzamelen op volgende manieren:

  • Een samenwerking met Transport Care NV
  • Bezoek van de Website
  • Het aanvragen van een offerte
  • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (opt-in)
  • Correspondentie met en uitgaande van Transport Care NV
  • Het aanmaken en gebruiken van een (demo-)account
  • Het gebruik van de softwareoplossingen en diensten van Transport Care NV

  Waarom uw gegevens nodig zijn

  Transport Care NV gebruikt uw gegevens in het kader van onderstaande verwerkingen:

  • De uitvoering van een overeenkomst met Transport Care NV
  • Het leveren van de diensten van Transport Care NV voor onze softwareoplossingen
  • Het uitvoeren van functionele en/of technische ondersteuning/support
  • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op basis van uw communicatievoorkeur
  • De administratieve verwerking van onze overeenkomst zoals, maar niet beperkt tot, het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
  • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website en de softwareoplossingen
  • Statistische doeleinden
  • De opmaak van een offerte

  Bewaartijd van de gegevens

  Transport Care NV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld – tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of het naleven van een andere wettelijke verplichting. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, ingeval er geen overeenkomst met u tot stand komt.

  Delen van informatie met derden

  Transport Care NV verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij het noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten binnen de overeenkomst.  Indien het noodzakelijk is dat Transport Care NV in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

  De door Transport Care NV gebruikte softwareoplossingen zijn gecontroleerd en in regel met de GDPR-wetgeving.

  Het is eventueel mogelijk dat Transport Care NV uw persoonsgegevens openbaar maakt aan bevoegde autoriteiten, ingeval van:

  • Verplichtingen op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of toekomstige gerechtelijke procedure
  • Ter vrijwaring en verdediging van onze rechten

  Verder verbindt Transport Care NV zich ertoe om uw gegevens alleen voor eigen gebruik aan te wenden.

  Websitebezoek

  Op de Website van Transport Care NV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder, maar niet beperkt tot, het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de Website. Transport Care NV gebruikt deze informatie om de werking van de Website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

  De Website kan hyperlinks bevatten naar andere websites, alsook integratie met social media componenten zoals, maar niet beperkt tot, Facebook, Twitter en LinkedIn. Transport Care NV is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van desbetreffende derde partijen, en hiervoor refereren we naar hun respectievelijke Privacy Verklaring.

  Google Analytics

  Transport Care NV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google en Google Analytics voor meer informatie.

  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze Website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan Transport Care NV te kunnen verstrekken.

  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Transport Care NV heeft hier geen invloed op.

  Transport Care NV heeft Google geen toestemming gegeven om via Transport Care NV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

  Uw gegeven inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (‘right to be forgotten’).

  U kunt uw verzoek hieromtrent sturen naar info@transportcare.eu. Transport Care NV zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren, binnen de wettelijk bepaalde termijn.

  Als u geen nieuwsbrieven volgens uw communicatievoorkeur meer wenst te ontvangen, dan kan u zich op elk moment uitschrijven door de desbetreffende link in de nieuwsbrief te klikken.

  Daarnaast kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens – dewelke u diende mee te delen bij de aanmaak van uw (demo-)account – updaten, wijzigen en/of verifiëren.

  Transport Care NV als gegevensverwerker

  Transport Care NV neemt de nodige voorzorgen om aan de GDPR-wetgeving te voldoen als gegevensbeheerder, maar ook als gegevensverwerker, waarbij onze klanten/gebruikers persoonsgegevens invoeren in onze softwareoplossingen (Gebruiksgegevens)

  Het is belangrijk om te benadrukken dat, wanneer u persoonlijke gegevens invoert in onze softwareoplossingen, bijvoorbeeld van eigen klanten, u optreedt als een gegevensbeheerder. In dit geval heeft u de exclusieve verantwoordelijkheid om te voldoen aan de GDPR-wetgeving en fungeert onze software enkel als facilitator en bewerker van deze gegevens.

  Transport Care NV is niet de eigenaar van deze Gebruiksgegevens. Het is de verantwoordelijkheid van de gegevensbeheerder om de personen verwerkt in de Gebruiksgegevens te informeren en om goedkeuring te vragen.

  Transport Care NV heeft de nodige functionaliteiten opgenomen in zijn softwareoplossingen om de gegevensbeheerder te ondersteunen in regel te zijn met de GDPR-wetgeving.

  Beveiliging van uw gegevens

  Transport Care NV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  De Website van Transport Care NV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

  Daarnaast maakt Transport Care NV gebruik van (software)oplossingen die, op hun beurt, de gepaste maatregelen hebben ondernomen om in regel te zijn met de GDPR-wetgeving. Afhankelijk van de gebruikte softwareoplossing worden de gegevens opgeslagen op datacenter(s) binnen de EU of in de US. Voor de oplossingen waarbij de persoonsgegevens worden opgeslagen in de EU, werken we enkel met partners die in regel zijn met de GDPR-wetgeving. Met betrekking tot de opgeslagen gegevens in de US, werken we enkel met bedrijven met een Privacy Shield-certificaat, dat voldoet aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe, zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit landen in de Europese Unie en Zwitserland.

  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Transport Care NV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Transport Care NV.

  Transport Care NV is als volgt te bereiken:

  Adres: Elisabethlaan 427, 8400 Oostende, België

  Ondernemingsnummer: 0810.800.036

  Telefoon: 059 561 835

  E-mailadres: info@transportcare.eu

  Vraag een gratis
  demo aan

  En krijg toegang tot een groot aantal functies om je netwerk te optimaliseren

  Aanvraag Gratis Demo
  This field is for validation purposes and should be left unchanged.